SI ES POT DIBUIXAR, PODEM FABRICAR-HO

Info

RAPIDESA I QUALITAT

ESPECIALISTES EN ACER INOXIDABLE I ACER AL CARBONI

TREBALLS A MIDA

Avis Legal

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.vyrma.com, domiciliada a Carrer Camí Sagraments, 49, Abrera -08630- Barcelona, ??la raó social del Responsable del fitxer és VYRMA CALDERERIA INDUSTRIAL, SL, de quin és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir els productes que els clients demanen per aquesta via.

Els destinataris d'aquesta informació únicament seran els departaments en què s'organitza VYRMA CALDERERIA INDUSTRIAL, S.L. i ens col·laboradors oportuns per l'acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei.

Tots els camps del formulari on-line és obligatori emplenar-per poder fer efectiva la sol·licitud d'informació que ens fa l'usuari.

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta, es garanteix l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l'usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per això dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic admisnitracion@vyrma.com o bé a l'adreça postal Carrer Camí Sagraments, 49, Abrera -08630- Barcelona.

El web www.vyrma.com ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat deVYRMA CALDERERIA INDUSTRIAL, SL, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

El web www.vyrma.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que volen desactivar les galetes que consultin els sistemes d'ajuda dels navegadors que utilitzin.

El web www.vyrma.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei de portal i les presents condicions d'ús del lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Martorell.